Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > A szakirányú továbbképzési szakok mintatantervei > egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MH1209L Segítő kapcsolat Segito kapcsolat

MH1101-MH1108

4

Vizsga

12 + 0 3 Dr. Margitics Ferenc
MH1104L Egészségpszichológia Egeszsegpszichologia 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
MH1208L Kommunikációs és konfliktuskezelő készségfejlesztés Kommunikacios es konfliktuskezelo keszsegfejlesztes 4

Vizsga

0 + 12 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
MH1211L Szociáletika Szocialetika 2 Vizsga 6 + 0 2 Dr. habil. Kiss Lajos András
MH1101L Személyiségfejlesztő tréning Szemelyisegfejleszto trening 4

Vizsga

0 + 16 1 Vassné dr. Figula Erika Éva
MH1103L Egészségtan Egeszsegtan 3 Vizsga 6 + 0 1 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
MH1109L Esélyegyenlőségi ismeretek Eselyegyenlosegi ismeretek 3

Vizsga

10 + 0 1 Bodnárné dr. Kis Katalin
MH1210L Egyéni és csoportos tanácsadás Egyeni es csoportos tanacsadas MH1101-MH1107 5 Gyakorlati jegy 0 + 13 2 Dr. Margitics Ferenc
MH1105L Szociálpolitika Szocialpolitika 3

Vizsga

10 + 0 1 Bodnárné dr. Kis Katalin
MH1102L Mentálhigiéné Mentalhigiene 5 Vizsga 16 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
MH1314L Szakmai gyakorlat, szupervízió Szakmai gyakorlat, szupervizio MH1101-MH1107, MH1208-MH1211 6 Gyakorlati jegy 0 + 24 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
MH1110L Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok 4 Vizsga 16 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
MH1108L Krízisintervenció Krizisintervencio 5

Vizsga

16 + 0 1 Vassné dr. Figula Erika Éva
MH1217L Pszichoterápiás ismeretek Pszichoterapias ismeretek 4

Vizsga

12 + 0 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
MH1220L Stresszkezelő technikák Stresszkezelo technikak 4

Gyakorlati jegy

0 + 12 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
MH1313L Szakmai esetmegbeszélés Szakmai esetmegbeszeles

MH1101-MH1107

6

Gyakorlati jegy

0 + 25 3 Vassné dr. Figula Erika Éva
MH1216L Az erőszak pszichológiai kérdései Az eroszak pszichologiai kerdesei 4

Gyakorlati jegy

0 + 13 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
MH1316L Szupervízió Szupervizio 2

Gyakorlati jegy

0 + 6 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
MH1212L Gyermek és ifjúságvédelem Gyermek es ifjusagvedelem 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Pornói Imre
MH1312L Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitas fejlesztese

MH1101, MH1208

6

Gyakorlati jegy

0 + 25 3 Vassné dr. Figula Erika Éva
MH1315L Záródolgozat (portfólió) Zarodolgozat (portfolio) összes tantárgy megléte 10 Gyakorlati jegy