Tantárgy kódja

MH1105L

Tantárgy neve

Szociálpolitika

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga


Féléves órszám

10 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A hallgató ismerje meg a társadalompolitika fogalmi kérdéseit, a társadalompolitika, szociálpolitika fogalmát és szemléletét.


Cél angol

The students learn the concept of a social policy, social and political conditions, potential of the social relations of political influence.


Tartalom

A szociálpolitika értékei és alapelvei, a szociálpolitika színterei. A szociális gondoskodás ideológiája és intézményrendszere, az állami szociálpolitika kialakulásának időszaka és története, a magyar társadalombiztosítás jellemzői. A jóléti állam, a magyar szociálpolitika a rendszerváltás időszakában, az elszegényedés folyamatai, a szociálpolitika rendszerváltó jellege. A rendszerváltás társadalmi hatásai, a rendszerváltás nyertesei és vesztesei. Az Európai Unió és a szociálpolitika, a szociális ellátórendszer átalakítása, korszerűsítése, az ellátórendszer jellemzői, változások a magyar szociálpolitikában az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében.


Tartalom angol

Values and principles of social policy, scenes of social policy. Ideology and institutional system of social providence, the formation period and history of state social policy. Characteristics of Hungarian Social Security. Welfare state, Hungarian social policy in the course of changing regimes; progress of impoverishment, Change of regimes and social policy. Social, impact of changing regimes, its losers and winners. EU and social policy, the transformation, modernization of social services. Characteristics of the system of social service. Changes in social policy as a result of the admission to the EU.


Számonkérés

kollokvium


Számonkérés angol

examination


Irodalom

Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam. TWINS Kiadó, Budapest, 1991 Ferge Zuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek (2000). ELTE - Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest


Irodalom angol

Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam. TWINS Kiadó, Budapest, 1991 Ferge Zuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek (2000). ELTE - Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest Zombori Gyula (1994): Szociálpolitika alapfogalmai. TWINS Kiadó, Budapest


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Bodnárné dr. Kis Katalin