Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Szakmai esetmegbeszélés

Tantárgy kódja

MH1313L

Tantárgy neve

Szakmai esetmegbeszélés

Kredit

6

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy


Féléves órszám

0 + 25
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

MH1101-MH1107


Ajánlott félév

3

Cél

A kurzus célja a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek konkrét esetvezetésbe való átvezetése, és egyben a záróvizsga dolgozatának kialakítását is szolgálja. Alapja egyéni és csoportos konzultáció.


Cél angol

The aim of this course is the theoretical knowledge of the students convert to pragmatic cases which simultaneously serving the issues of the students’ thesis based on personal and group consultations.


Tartalom

A csoportos konzultáció általános esetvezetési ismeretek megbeszélését és demonstrálását tartalmazza, sorra véve valamennyi hallgató témaválasztását, annak indokoltságát, az alapképzettségnek megfelelő szakirányú beágyazottságát. Az esetválasztás helyességét, indokoltságát, a konzulens tanár megválasztását ez a folyamat készíti elő, illetve képezi le.


Tartalom angol

The group consultation includes the discussion and demonstration of general case management, following each issues selected by the students, and the relevancy of them. This course responsible for the correctness and reasonableness of the chosen case and the thesis.


Számonkérés

Gyakorlati jegy


Számonkérés angol

Term grade


Irodalom

Barnes, Gill Gorell (1991): Család, terápia, gondozás. Családterápiás olvasókönyv II. Animula Berg, I. K. (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, Budapest Buda Béla (1998): A család lélektani rendszerének fejlődése és változásai - a segítő szempontjából. Támasz, Budapest Buda Béla (1994): Mentálhigéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Animula, Budapest Tánczos Éva (szerk.) (1997): A szociális munka elmélete és gyakorlata. II. Semmelweis Kiadó, Budapest Hepworth, D. H. - Larsen, J. A. (1996): A sokszempontú felmérés In: Szociális munka egyénekkel és családokkal. Szerk. Tánczos Éva. Budapest Stang T. (1998): Szociális munka családokkal. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szerk. Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest


Irodalom angol

Barnes, Gill Gorell (1991): Család, terápia, gondozás. Családterápiás olvasókönyv II. Animula Berg, I. K. (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, Budapest Buda Béla (1998): A család lélektani rendszerének fejlődése és változásai - a segítő szempontjából. Támasz, Budapest Buda Béla (1994): Mentálhigéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Animula, Budapest Tánczos Éva (szerk.) (1997): A szociális munka elmélete és gyakorlata. II. Semmelweis Kiadó, Budapest Hepworth, D. H. - Larsen, J. A. (1996): A sokszempontú felmérés In: Szociális munka egyénekkel és családokkal. Szerk. Tánczos Éva. Budapest Stang T. (1998): Szociális munka családokkal. In: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szerk. Kozma Judit. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika Éva