Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Stresszkezelő technikák

Tantárgy kódja

MH1220L

Tantárgy neve

Stresszkezelő technikák

Kredit

4

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy


Féléves órszám

0 + 12
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A hallgató ismerkedjen meg a stressz fogalmával. Ismerje meg a stresszkeltő események jellemzőit. Sajátítsa el a stresszkezelő technikákat. Legyen tisztában a megküzdési stratégiákkal és a kiégés megelőzésének lehetőségéeivel.


Cél angol

The students gaining information on the definition of stress. Knowing the characteristics of the causes of stress. Acquiring stress management techniques. Be aware of the coping strategies and the prevention of burn – out.


Tartalom

A stressz fogalma . A pozitív és negatív stressz. A stresszkeltő események jellemzői. Fiziológiai és pszichológiai reakciók a stresszre. Megküzdési készségek. Stressz kezelése. Technikák, módszerek. Viselkedéses eljárások, kognitív eljárások. Kiégés jelei, szakaszai, megelőzésének lehetőségei. Pozitív gondolkodás.


Tartalom angol

Definition of stress. Disterss and eustress. Characteristics of causes of stress. Physiological and psychological reaction of stress. Coping strategies. Stress management. Techniques and methods. Behavioral and cognitive methods. Signs and stages of burn out. Prevention. Positive way of thinking.


Számonkérés

Gyakorlati jegy


Számonkérés angol

Term grade


Irodalom

Atkinson-Hilgard (2005): Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest ISBN 978 963 389713 3 Bagdy-Koronkai (1988): Relaxációs módszerek, Medicina Kiadó , Budapest. ISBN 963 241 687 2 Martha Davis - Matthew Mckay - Elizabeth Robbins Eshelman(2013): Stresszoldó és relaxációs módszerek, Park Könyvkiadó KFT ISBN:978 963 355 022 9 Bagdy Emőke(2002): Pszicho Fittnes, Animula Kiadó , Budapest ISBN: 9789634080503. Oláh Attila (2006): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény .Belső világunk megismerésének módszerei Trefort Kiadó, ISBN: 963 446 348 7


Irodalom angol

Atkinson-Hilgard (2005): Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest ISBN 978 963 389713 3 Bagdy-Koronkai (1988): Relaxációs módszerek, Medicina Kiadó , Budapest. ISBN 963 241 687 2 Martha Davis - Matthew Mckay - Elizabeth Robbins Eshelman(2013): Stresszoldó és relaxációs módszerek, Park Könyvkiadó KFT ISBN:978 963 355 022 9 Bagdy Emőke(2002): Pszicho Fittnes, Animula Kiadó , Budapest ISBN: 9789634080503. Oláh Attila (2006): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény .Belső világunk megismerésének módszerei Trefort Kiadó, ISBN: 963 446 348 7


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika Éva