Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Pszichoterápiás ismeretek

Tantárgy kódja

MH1217L

Tantárgy neve

Pszichoterápiás ismeretek

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga


Féléves órszám

12 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A hallgató ismerkedjen meg a terápia/ pszichoterápia fogalmával. Ismerje meg a pszichoterápia történetét. Sajátítsa el a pszichoterápiás technikákat. Legyen tisztában a pszichoterápia hatékonyságával.


Cél angol

Gaining knowledge about the conception of therapy and psychotherapy. Gaining information on the history of psychotherapy. Obtain psychotherapy techniques. Be aware of the efficiency of psychotherapy.


Tartalom

A pszichoterápia fogalma , története. Biológiai terápiák. Pszichoanalitikus terápiák. Viselkedésterápiák. Kognitív viselkedésterápiák. Humanisztikus terápiák. Eklektikus megközelítések. Egyéni,csoport,pár-és családterápiák. A pszichoterápiák értékelése, összehasonlítása, közös tényezői. A pszichoterápiák hatékonysága.


Tartalom angol

Notion and history of psychotherapy. Biological therapy. Psychoanalytic therapy. Behavioral therapy. Cognitive behavioral therapy. Humanistic therapy. Eclectic (integrative) therapy. Personal, group, couple – and family therapy. Evaluation, comparison, and common factors of therapy techniques. Efficiency of psychotherapy.


Számonkérés

Kollokvium


Számonkérés angol

Examination


Irodalom

Atkinson-Hilgard (2005): Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest ISBN 978 963 389713 3 Kende B. Hanna (2002)(szerk): Gyermekpszichoterápia, Osiris Kiadó, Budapest ISBN: 978 963 379 228 5 Mórotz Kenéz - Perczel Forintos Dóra(2010): Kognitív viselkedésterápia, Medicina Könyvkiadó ZRT ISBN: 978 963 226 244 4 Salvador Minuchin(2005): Családok és családterápia .Családterápiás sorozat 15. Animula KFT , Budapest ISBN:963 941 062 4 Andrew Christensen - Neil S. Jacobson(2009): Integratív párterápia - Az elfogadás és változás módszere Animula KFT, ISBN 963 941 054 3


Irodalom angol

Atkinson-Hilgard (2005): Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest ISBN 978 963 389713 3 Kende B. Hanna (2002)(szerk): Gyermekpszichoterápia, Osiris Kiadó, Budapest ISBN: 978 963 379 228 5 Mórotz Kenéz - Perczel Forintos Dóra(2010): Kognitív viselkedésterápia, Medicina Könyvkiadó ZRT ISBN: 978 963 226 244 4 Salvador Minuchin(2005): Családok és családterápia .Családterápiás sorozat 15. Animula KFT , Budapest ISBN:963 941 062 4 Andrew Christensen - Neil S. Jacobson(2009): Integratív párterápia - Az elfogadás és változás módszere Animula KFT, ISBN 963 941 054 3


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika Éva