Tantárgy kódja

MH1316L

Tantárgy neve

Szupervízió

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy


Féléves órszám

0 + 6
Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

A kurzus célja a szakmai gyakorlaton a különböző humán szolgáltatásban történő mentálhigiénés munka végzése során szerzett élmények és tapasztalatok feldolgozása. Célja a hivatásbeli személyiség kompetencia fejlesztése, a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése. Elősegíti továbbá az intervenciós lehetőségek tudatosítását, és támogatja a kapcsolatok és munkaköri rendszerek hatékony együttműködését.

 


Cél angol

The aim of this course is to gain the theoretical knowledge of the students convert to pragmatic cases which simultaneously serving the issues of the students’ thesis based on personal and group consultations.


Tartalom

A kurzus elsősorban a mentálhigiénés ismeretek különböző területeken történő adaptációs lehetőségeit igyekszik feltárni, hogy az ne professzióként, hanem a különböző segítő foglalkozásúak specifikus hatékonyságnövelő lehetőségeként jelenjen meg. A szupervízió olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak hivatásgondozásában, saját mentálhigiénéjében, szakmai továbbképzésében és munkájának minőségbiztosításában

 


Tartalom angol

The group consultation includes the discussion and demonstration of general case management, following each issues selected by the students, and the relevancy of them. This course responsible for the correctness and reasonableness of the chosen case and the thesis.


Számonkérés

Gyakorlati jegy


Számonkérés angol

Term grade


Irodalom

Wiesner Erzsébet-Bagdy Emőke (2005): Szupervízió. Print-X Kft. Budapest Bányai Emőke (szerk.) (2006): Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában. Sík Kiadó Kft. Budapest Bagdy Emőke (1997): Mi a szupervízió, az önismereti munka és a pszichoterápia. Pszichoterápia, 1997. november Kessel,L. - Sárvári Gy. (szerk.) (1996): A szupervízió koncepcionális kérdései. In: Tanulmányok a szupervízió köréből II. Supervisio Hungarica, Budapest Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja Esély 2003/5


Irodalom angol

Wiesner Erzsébet-Bagdy Emőke (2005): Szupervízió. Print-X Kft. Budapest Bányai Emőke (szerk.) (2006): Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában. Sík Kiadó Kft. Budapest Bagdy Emőke (1997): Mi a szupervízió, az önismereti munka és a pszichoterápia. Pszichoterápia, 1997. november Kessel,L. - Sárvári Gy. (szerk.) (1996): A szupervízió koncepcionális kérdései. In: Tanulmányok a szupervízió köréből II. Supervisio Hungarica, Budapest Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja Esély 2003/5


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika