Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok

Tantárgy kódja

MH1110L

Tantárgy neve

Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga

Féléves órszám

16 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A tantárgy alapismereteket nyújt a gyermekkori személyiségzavarok, deviáns viselkedésformák és a pszichiátriai kórképek köréből. A hangsúly a betegségek korai felismerésén, és az érintett gyerekek megfelelő intézményhez való irányításán van. A terápiás módszerek elméleti ismerete nem jogosítja fel a hallgatókat a módszerek későbbi gyakorlására (kivétel: pedagógiai módszerek, RET alapelemek).

Cél angol

The aim of the course is to gain basic informations on children’s personality disorders, deviant behaviors and psychiatric disorders. The course highlights the importance of early detection and adequate support for these children. Students have to be aware of their professional limitations because the knowledge of theoretical background of the methods does not means that they can use these (except: pedagogical methods and basic elements of RET)

Tartalom

Egészség, betegség fogalma; a betegségek és zavarok osztályozási rendszerei; a gyermekkori neurózisok formái (fogalma, tünetei, kezelési lehetőségek); a gyermekkori pszichózisok (fogalma, formái, kezelési lehetőségek); az érzelmi élet zavarai korai gyermekkorban; pszichoszomatikus zavarok; funkcionális zavarok; deviáns viselkedésformák; a gyermekek bántalmazásának pszichológiai problémái.

Tartalom angol

The concept of health and illness. Ilnesses and disorders classification systems. Neurosis in childhood (definition, symptoms, therapy). Psychosis in childhood (definition, symptoms, therapy). Emotional problems in early childhood. Psychosomatic disorders, deviant behavior. The consequences of abuse.

Számonkérés

Kollokvium

Számonkérés angol

Examination

Irodalom

Bagdy Emőke (1996): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Bp. Böszörményi Z. - Bruckner Gy.(1989): A gyermekkor és az ifjúkor pszichiátriája. Medicina, Bp. Demcsákné Kelen Ilona (1989): Pszichoszomatikus zavarok gyermek - és ifjúkorban. Gondolat, Bp. Kulcsár Zsuzsanna (1993): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Tankönyvkiadó, Bp. Murányi Kovács Endréné (1994): Gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp. Ranschburg Jenő (1999): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Gondolat, Bp.

Irodalom angol

Bagdy Emőke (1996): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Bp. Böszörményi Z. - Bruckner Gy.(1989): A gyermekkor és az ifjúkor pszichiátriája. Medicina, Bp. Demcsákné Kelen Ilona (1989): Pszichoszomatikus zavarok gyermek - és ifjúkorban. Gondolat, Bp. Kulcsár Zsuzsanna (1993): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Tankönyvkiadó, Bp. Murányi Kovács Endréné (1994): Gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp. Ranschburg Jenő (1999): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Gondolat, Bp.

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Margitics Ferenc