Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Szakmai identitás fejlesztése

Tantárgy kódja

MH1312L

Tantárgy neve

Szakmai identitás fejlesztése

Kredit

6

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy


Féléves órszám

0 + 25
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

MH1101, MH1208


Ajánlott félév

3

Cél

Legyen képes mintát adni az egészségtudatos magatartásra. Tudja saját kompetenciáit használni, s annak határait felismerni, betartani. Ismerje személyes és szociális hatékonyságát. Legyen szemlélet- és viselkedésmódjában nyitott az ismeretszerzésre és önművelésre. Tudjon más segítő szakmák szakembereivel együttműködni. Egészségfejlesztő mentálhigiénikusként ismerje fel az egyént körülvevő támogató (szupportív) környezetet. Tudjon a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó egyénekkel együttműködni. Ismerje a segítő kapcsolat alapszabályait. Képes legyen a mentálhigiénés módszerek alkalmazására, saját lelki egészségének megőrzésére. Tudjon együttműködni más szakmák képviselőivel, ismerje a kompetenciahatárokat.


Cél angol

Be able to provide an effective role model for the health conscious behavior. Be able to use their own competence; know and observe the professional limitations. Get to know the individual and social efficiency. Be open-minded to their own aspects and behavior to obtaining knowledge and self-instruction. Be able to cooperating with other helping professionals. As a health developer mental health professional recognize the supportive background of the person. Be able to cooperate members of different cultural, national, or ethnical groups and communicate with individuals from different social stratum. Acquire knowledge of the fundamental principles of the helping relationship. Be able to apply to the mental health methodology. Be able to cooperate with other professionals, and be aware of their competence boundaries.


Tartalom

A segítő szakember személyisége. A személyes hatékonyság. Erősségek és gyengeségek. Elvárások, vágyak és lehetőségek összevetése. A szakmai identitást erősítő és gyengítő tényezők. Rövid és hosszú távú célok.


Tartalom angol

The personality of the helping professionals. Personal efficiency. Strengths and weakness. Fitting the expectations, wishes and opportunities. Identifying factors which are intensify and weaken the professional identity. Setting short, - and longterm goals.


Számonkérés

Gyakorlati jegy


Számonkérés angol

Term grade


Irodalom

Bagdy E. - Telkes József (2005): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Benedek László (1992): Játék és pszichoterápia. Animula, Budapest Konta Ildikó - Zsolnai Anikó (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest


Irodalom angol

Bagdy E. - Telkes József (2005): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Benedek László (1992): Játék és pszichoterápia. Animula, Budapest Konta Ildikó - Zsolnai Anikó (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika Éva