Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Szakmai gyakorlat, szupervízió

Tantárgy kódja

MH1314L

Tantárgy neve

Szakmai gyakorlat, szupervízió

Kredit

6

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

0 + 24
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

MH1101-MH1107, MH1208-MH1211

Ajánlott félév

3

Cél

A kurzus célja a különböző humán szolgáltatásban történő mentálhigiénés munka adaptációs lehetőségeinek megtapasztalása gyakorlati helyeken.

 

Cél angol

The aim of this course is to present the possibilities of the adaptations of the mental hygienic work in different human service.

Tartalom

A kurzus elsősorban a mentálhigiénés ismeretek különböző területeken történő adaptációs lehetőségeit igyekszik feltárni, hogy az ne professzióként, hanem a különböző segítő foglalkozásúak specifikus hatékonyságnövelő lehetőségeként jelenjen meg.

A hallgatók a különböző területeken dolgozó mentálhigiénés szakemberek vezetésével a mentálhigiénés ismeretek felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban szereznek tapasztalatot.

 


Tartalom angol

The course primarily present the possibilities of the adaptations of the mental hygienic work in different human service. It became to be an efficiency-enhancing possibility for different helping professionals. Inviting with earlier qualified mental hygienic specialists, working in different fields, organizing presentations about the applying possibilities of mental hygienic knowledge. Specialists are: primary school teacher, secondary school teacher, different denominational theologists, legal educated person (judge, lower), special child protection associates (guardianship authority), associates from mental care institutes, (specialists from family care center or other social institution).

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika