Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Az erőszak pszichológiai kérdései

Tantárgy kódja

MH1216L

Tantárgy neve

Az erőszak pszichológiai kérdései

Kredit

4

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy


Féléves órszám

0 + 13
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A hallgató ismerje meg az erőszak jelenségvilágát, megjelenési formáit, pszichológiai hátterét és következményeit.


Cél angol

To learn the meaning of agression, its manifestations, psychological background and consequences.


Tartalom

elenségtana, elméletei. A bántalmazás típusai, okai, pszichés következményei. Magatartásbeli jelek, tünetek. Az önpusztító agresszió. Erőszak a családban és a családvédelem. Erőszak az iskolában. Áldozatok, agresszorok és kívülállók jellemzői. Az agresszió megnyilvánulásai. Az agresszió kezelésének lehetőségei. Gyermekbántalmazás. A bűnözés megelőzése, különös tekintettel az erőszakos bűnözésre. A médiaerőszak jelensége, hatása. Preventív lehetőségek.


Tartalom angol

The definition of agression, phenomenology and theories. Types of abuse, its causes and psychological consequences. Behavioral signs and symptoms. Self-destructing aggression. Violence in family and family protection. Violence in school. Characteristics of victims, aggressors and outsiders. Manifestations of aggression. Management of aggression. Abuse of children. Prevention of delinquency, with special attention on violent delinquency. The phenomenon and effects of media violence. Possibilities for prevention.


Számonkérés

Gyakorlati jegy


Számonkérés angol

Term grade


Irodalom

Buda Marianna: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió. Dinasztia Tankönyvkiadó, Bp. 2005.39-120.p., ISBN 963 657 400 6 Figula Erika- Margitics Ferenc- Pauwlik Zsuzsa: Családi szocializáció és iskolai erőszak. Élmény’ 94 BT, Nyíregyháza.2010. 55-183.p., ISBN 978 963 88052 8 7 Hárdi István: Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó RT, Bp.. 2000. 17-77, 201-247, 315-340. p., ISBN 963 242 593 6 Popper Péter-Ranschburg Jenő- Vekerdy Tamás:Az erőszak sodrásában. Saxum Kiadó Bt, Bp. 2008. 57-161.p., ISBN 978 963 248 040 4 Tóth Tamás: Médiaerőszak. Kossuth Kiadó, Bp.. 2005. ISBN 963 09 4683 1


Irodalom angol

Buda Marianna: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió. Dinasztia Tankönyvkiadó, Bp. 2005.39-120.p., ISBN 963 657 400 6 Figula Erika- Margitics Ferenc- Pauwlik Zsuzsa: Családi szocializáció és iskolai erőszak. Élmény’ 94 BT, Nyíregyháza.2010. 55-183.p., ISBN 978 963 88052 8 7 Hárdi István: Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó RT, Bp.. 2000. 17-77, 201-247, 315-340. p., ISBN 963 242 593 6 Popper Péter-Ranschburg Jenő- Vekerdy Tamás:Az erőszak sodrásában. Saxum Kiadó Bt, Bp. 2008. 57-161.p., ISBN 978 963 248 040 4 Tóth Tamás: Médiaerőszak. Kossuth Kiadó, Bp.. 2005. ISBN 963 09 4683 1


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika Éva