Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Személyiségfejlesztő tréning

Tantárgy kódja

MH1101L

Tantárgy neve

Személyiségfejlesztő tréning

Tantárgy angol neve

Development psychology

Kredit

4

Félévi követelmény

Vizsga


Féléves órszám

0 + 16
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Legyen képes a segítő kapcsolatban empátiára, bizalomra és hitelességre. Ismerje a mentálhigiénés munka alapszabályait (önkéntesség, titoktartás és kompetencia). Legyen érzékeny a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletektől övezett kisebbségi létből fakadó nehézségekre. Legyen képes mások és saját lelki egészségének megőrzésére. A minősítés, elítélés és megítélés nélküli elfogadásra.


Cél angol

Students have to able to express empathy, reliance and reliability in the professional helping relationship. Gain information on the elementary rules of the mental hygienic work (voluntariness, secretiveness and competence). Be sensitive for the difficulties origin from the disadvantaged societal position, poverty and prejudiced minority status. Be able to protect their and others mental health.


Tartalom

A mentálhigiénés szakirányú képzettséggel rendelkezők szemléletének formálásában meghatározó az élményen alapuló kapcsolati készségek kialakítása, a saját személyiség hatótényezőinek tudatos kezelése. Mindez meghatározott idejű önismereti képzés alapján lehetséges, melynek során különböző kiscsoportos technikák használatosak. Az önismereti folyamat mindig reflektálni igyekszik arra, hogy nem kiscsoportos vezetésre tanít, hanem a saját szakterületen felhasználandó önismereti élmények és tudás megszerzésére irányul. Az én-azonosság tudatosítása. Az önismereti érzékenység fokozása. Én-feltárás saját tempóban. Az érzelmek, az értékek feltárása. Kötődések bemutatása. Az életút és élettörténés bemutatása.


Tartalom angol

In the forming of the mental hygienic specialists’ point of view important to develop the experience based interpersonal skills. Be able to treat their self- awareness consciously. All of these can be realizable in the basis on the self-knowledge training. During these to be used different group technique. The students became conscious of their own identity. Enhancing of sensibility of the self-awareness. Self-revealing in own way


Számonkérés

Gyakorlati jegy


Számonkérés angol

Term grade


Irodalom

Bagdy Emőke (2005): Pszichofitness. Animula Kiadó, Budapest Balogh Béla - Popper Péter (2005): Mit tehetünk magunkért? Az ember belső lehetőségei, Mesterkurzus. Saxum, Budapest Popper Péter (1991): Belső utakon. Relaxa, Budapest


Irodalom angol

Bagdy Emőke (2005): Pszichofitness. Animula Kiadó, Budapest Balogh Béla - Popper Péter (2005): Mit tehetünk magunkért? Az ember belső lehetőségei, Mesterkurzus. Saxum, Budapest Popper Péter (1991): Belső utakon. Relaxa, Budapest


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika Éva