Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Egészségpszichológia

Tantárgy kódja

MH1104L

Tantárgy neve

Egészségpszichológia

Tantárgy angol neve

Introduction into mental hygiene

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Féléves órszám

10 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

Megalapozni az egészséges életmódra neveléshez szükséges szakmai kompetenciák kialakulását. Alapvető tájékozottság az egészségpszichológia kutatási eredményeiben, s azok felhasználhatóságáról. Az egészség, betegség és különböző működési zavarok etiológiai korrelátumainak megismerése és hozzájárulása a mentálhigiénés szakemberek szemléletének formálásához.

Cél angol

Founding professional competences which are needed for healty lifestyle. Basic knowledge and orientation in scientific results and their use in the field of health psychology. Health and disease. Knowledge about the etiology of various disorders and its contribution to the attitude formation of mentalhygiene professionals.

Tartalom

Az egészségpszichológia szemléletmódja, helye a tudományok rendszerében. Az egészségpszichológia alapfogalmai. Egészségmagatartás-betegségmagatartás. Az egészségpszichológia modelljei. A magyar populáció egészségügyi helyzetképe. A szorongás, a félelem és a stressz mentális károsító hatását és az ezekkel való megküzdés (megelőzés) lehetőségei. A szorongás és a félelem. A stressz és az életesemények. Megelőzés, megküzdési stratégiák, coping mechanizmusok. A pszichés egészség kritériumai. Az egyén életmódjának és egészségének összefüggései. Az egyént körülvevő támogató környezet elemzése. A szerepek változásának problémája. A kiégés. A segítő segítése.

Tartalom angol

Assumptions of health psychology and its relation to other scientific fields. Basic concepts of health psychology. Health behavior and illness behavior. The models of health psychology. Coping with and prevent detrimental effects of anxiety, fear and stress on mental health. Anxiety and fear. Stress and life events. Prevention, coping strategies and coping mechanisms. The relationship between lifestyle and health. The analyses of the importance of peer support in healtcare. Burnout. Helping the helpers.

Számonkérés

Kollokvium

Számonkérés angol

Examination

Irodalom

Barabás Katalin (szerk.) (2008): Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest Comer R. J. (2000): A lélek betegségei. Osiris, Budapest Kállai János-Varga József-Oláh Attila (szerk.) (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Irodalom angol

Barabás Katalin (szerk.) (2008): Egészségfejlesztés. Medicina, Budapest Comer R. J. (2000): A lélek betegségei. Osiris, Budapest Kállai János-Varga József-Oláh Attila (szerk.) (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Margitics Ferenc