Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Gyermek és ifjúságvédelem

Tantárgy kódja

MH1212L

Tantárgy neve

Gyermek és ifjúságvédelem

Kredit

3

Félévi követelmény

Vizsga

Féléves órszám

10 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának megismertetése. A gyermekvédelmi törvény és annak gyakorlati végrehajtására vonatkozó ismeretek elemzése. Prevenciós lehetőségek, módszerek, eljárások alkalmazása a gyermekvédelem területén. Európai kitekintés.

Cél angol

Hungarian and international child protection

Tartalom

Hazai és nemzetközi gyermekvédelem: A XX. század második felére jellemző tendenciák. Az 1997:XXXI. törvény, és változásai. A gyermekvédelem fogalmi rendszere. Gyermeki és szülői jogok. Gyermekjóléti alapellátások. Gyámügyi tevékenység. Családsegítő szolgálat. Gyermekek átmeneti gondozása. Gyermekek napközbeni ellátása. A gyermekvédelmi szakellátás tevékenységrendszerének bemutatása. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat tevékenysége. Gyermekotthonok. Lakásotthonok. Nevelőszülői hálózat. Az iskola szerepe a gyermekvédelem rendszerében.

Tartalom angol

The child protection system. Domestic and international child protection. Tendencies characteristic of the second half of the 20th Century. Act IX on Child Protection. Socio-economic situation in Hungary in the 1990s. Preparation process of the law. Act XXXI of 1997. Act IX. of 2002 Notion summary of child protection. Parent and child rights. Child welfare services Public guardianship. Family assistance service. Temporary child care. Children’s day attendance. Professional child care activities. Regional Child Protection Service. Children’s homes. Nursing homes. Foster parent network. Schools role in child protection.

Számonkérés

kollokvium

Számonkérés angol

examination

Irodalom

1 Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv Bp.: KJK, 2001 2. Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához. http://www.csagyi.hu/hu/nyertespalyazatok/van-jogod/kiadvanyok 2007. 3. Veczkó József: A gyermek-és ifjúságvédelem alapjai. A gyermekközpontú társadalomért. APC – Stúdió, Gyula, 2002. 4. Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 5. Földes Petra: Gyermekvédelem az iskolában. In: Nevelési kézikönyv nemcsak osztályfőnököknek. OKI Kiadó – Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

Irodalom angol

1 Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv Bp.: KJK, 2001 2. Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához. http://www.csagyi.hu/hu/nyertespalyazatok/van-jogod/kiadvanyok 2007. 3. Veczkó József: A gyermek-és ifjúságvédelem alapjai. A gyermekközpontú társadalomért. APC – Stúdió, Gyula, 2002. 4. Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 5. Földes Petra: Gyermekvédelem az iskolában. In: Nevelési kézikönyv nemcsak osztályfőnököknek. OKI Kiadó – Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pornói Imre