Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (pedagógiatanár, mérnöktanár) > 5. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (pedagógiatanár)

5. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (pedagógiatanár)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató