Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > A szakmai tanárképzés mintatantervei (pedagógiatanár, mérnöktanár) > 4. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (mérnöktanár 4 félév)

4. Tanári felkészítés (pedagógia-pszichológia) (mérnöktanár 4 félév)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató