innovációs menedzser

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
IM1001L Innovációs alapismeretek (műszaki) Innovacios alapismeretek (muszaki) 4 Vizsga 12 + 0 1
IM1002L Innovációmenedzsment Innovaciomenedzsment 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Pappné Garai Anetta
IM1003L Innovációmarketing I. Innovaciomarketing I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 1
IM1004L Innovációmarketing II. Innovaciomarketing II. IM1003L 3 Vizsga 10 + 0 2
IM1005L Innovációs projektmenedzsment I. Innovacios projektmenedzsment I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Grasseli Norbert
IM1006L Innovációs projektmenedzsment II. Innovacios projektmenedzsment II. IM1005L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Grasseli Norbert
IM1007L Innováció gazdálkodási vonatkozásai Innovacio gazdalkodasi vonatkozasai 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1
IM1008L Műszaki fejlesztés I. Muszaki fejlesztes I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Dr. Kalmár Imre
IM1009L Műszaki fejlesztés II. Muszaki fejlesztes II. IM1008L 4 Vizsga 14 + 0 2 Dr. Kalmár Imre
IM1010L Szellemi tulajdon védelme I. Szellemi tulajdon vedelme I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Dr. Sikolya László
IM1011L Szellemi tulajdon védelme II. Szellemi tulajdon vedelme II. IM1010L 5 Vizsga 16 + 0 2 Dr. Sikolya László
IM1012L Kockázatmenedzsment Kockazatmenedzsment 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Dr. Szénás Ignác
IM1013L Kontrolling és innováció Kontrolling es innovacio 4 Gyakorlati jegy 0 + 14 2 Béresné dr. Mártha Bernadett
IM1014L Innovációs tanácsadás, klaszterek Innovacios tanacsadas, klaszterek 6 Vizsga 20 + 0 2 Dr. Egri Imre
IM1015L Innovációs beruházások finanszírozása Innovacios beruhazasok finanszirozasa 4 Gyakorlati jegy 0 + 14 2
IM1016L Minőségmenedzsment Minosegmenedzsment 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1
IM1017L Szakdolgozat konzultáció Szakdolgozat konzultacio 5 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Dr. Kalmár Imre