gumiipari technológiai

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GT1101L Alkalmazott informatika és statisztika I. Alkalmazott informatika es statisztika I. 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 1 Dr. Kiss Zsolt Péter
GT1102L Polimer kémia Polimer kemia 2 Gyakorlati jegy 8 + 0 1
GT1103L Polimer fizika Polimer fizika 4 Vizsga 12 + 0 1
GT1104L Számítógépes tervezés Szamitogepes tervezes 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 1 Dr. Kiss Zsolt Péter
GT1105L Gumiipari alapanyagok I. Gumiipari alapanyagok I. 5 Vizsga 15 + 0 1 Dr. Sikolya László
GT1106L Gumiipari gépek és szerszámok Gumiipari gepek es szerszamok 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Páy Gábor László
GT1107L Gumiipari technológiák I. Gumiipari technologiak I. 5 Vizsga 15 + 0 1
GT1108L Minőségirányítás I. Minosegiranyitas I. 2 Gyakorlati jegy 8 + 0 1 Dr. Szigeti Ferenc János
GT1109L EU ismeretek EU ismeretek 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
GT1201L Alkalmazott informatika és statisztika II. Alkalmazott informatika es statisztika II. GT1101L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Kiss Zsolt Péter
GT1202L Gumiipari alapanyagok II. Gumiipari alapanyagok II. GT1105L 4 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Sikolya László
GT1203L Gumiipari technológiai II. Gumiipari technologiai II. GT1107L 4 Vizsga 15 + 0 2
GT1204L Gumiipari vizsgálatok Gumiipari vizsgalatok 4 Gyakorlati jegy 12 + 0 2
GT1205L Erősített gumirendszerek Erositett gumirendszerek 4 Vizsga 15 + 0 2
GT1206L Gumiipari biztonságtechnika Gumiipari biztonsagtechnika 2 Gyakorlati jegy 10 + 0 2 Dr. Ormos László
GT1207L Gumiabroncsok újrahasznosítása Gumiabroncsok ujrahasznositasa 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 2 Dr. Kiss Zsolt Péter
GT1208L Minőségirányítás II. Minosegiranyitas II. GT1108L 2 Vizsga 8 + 0 2 Dr. Szigeti Ferenc János
GT1209L Szakdolgozat Szakdolgozat 2 Gyakorlati jegy 2 Dr. Sikolya László

gumiipari technológiai - Szabadon választható tantárgyak (4 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató