fejlesztő-differenciáló szakpedagógia

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FR1101L A fejlődés elméleti kérdései A fejlodes elmeleti kerdesei 3

Vizsga

9 + 0 1 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
FR1102L Személyiségfejlődési és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodesi es viselkedesi zavarok 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 1 Harsányiné Petneházi Ágnes
FR1103L Mentálhigiéné Mentalhigiene 5 Vizsga 15 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
FR1104L Szakmai hatékonyság fejlesztése Szakmai hatekonysag fejlesztese 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 1 Vassné dr. Figula Erika Éva
FR1107L Életkorok pedagógiája Eletkorok pedagogiaja 2 Vizsga 6 + 0 1 Dr. Márton Sára Katalin
FR1111L Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés Egyeni banasmod, differencialt tanulasszervezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 15 1 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
FR1113L Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek, inkluzív nevelés Gyogypedagogiai es gyogypedagogiai pszichologiai alapismeretek, inkluziv neveles 5

Vizsga

15 + 0 1 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
FR1114L Pedagógiai és pszichológiai diagnosztika, a tanulói személyiség megismerése I. Pedagogiai es pszichologiai diagnosztika, a tanuloi szemelyiseg megismerese I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Szatmári Ágnes
FR1116L Korai fejlesztés Korai fejlesztes 2 Gyakorlati jegy 0 + 9 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
FR1205L Inkluzív nevelés-attitűdformálás Inkluziv neveles-attitudformalas

FR1104L

3

Gyakorlati jegy

0 + 9 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
FR1208L Játékpedagógia, fejlesztő játékok Jatekpedagogia, fejleszto jatekok 3 Vizsga 9 + 0 2 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
FR1212L A fejlesztés alternatív megoldásai A fejlesztes alternativ megoldasai 2 Vizsga 6 + 0 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
FR1215L Pedagógiai és pszichológiai diagnosztika, a tanulói személyiség megismerése II. Pedagogiai es pszichologiai diagnosztika, a tanuloi szemelyiseg megismerese II. FR1114L 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Szatmári Ágnes
FR1217L Iskolaelőkészítő fejlesztő tevékenység Iskolaelokeszito fejleszto tevekenyseg 2 Gyakorlati jegy 0 + 9 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
FR1218L Tanulásmódszertan Tanulasmodszertan 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Jánvári Miriam Ivett
FR1219L Tanulási zavarok és prevenciójuk Tanulasi zavarok es prevenciojuk 2 Gyakorlati jegy 0 + 15 2 Jeneiné Novák Erzsébet
FR1220L A szövegértés, az olvasás, írás, helyesírás fejlesztése A szovegertes, az olvasas, iras, helyesiras fejlesztese 2 Gyakorlati jegy 0 + 6 2 Imre Rubenné dr.
FR1221L A mozgás- és beszédfejlesztés módszertana A mozgas- es beszedfejlesztes modszertana 4 Gyakorlati jegy 0 + 20 2 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FR1226L Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 5 Gyakorlati jegy 2 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FR1306L Kommunikációfejlesztés, konfliktuskezelés Kommunikaciofejlesztes, konfliktuskezeles

FR1104L

3

Gyakorlati jegy

0 + 9 3 Vassné dr. Figula Erika Éva
FR1309L Fejlesztő program készítésének módszertana Fejleszto program keszitesenek modszertana 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FR1310L Tehetségpszichológia, tehetséggondozás Tehetsegpszichologia, tehetseggondozas 3 Vizsga 9 + 0 3 Harsányiné Petneházi Ágnes
FR1322L Alternatív terápiás lehetőségek I.- Viselkedésrendezés Alternativ terapias lehetosegek I.- Viselkedesrendezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FR1323L Alternatív terápiás lehetőségek II. -Stresszkezelés Alternativ terapias lehetosegek II. -Stresszkezeles 3

Gyakorlati jegy

0 + 10 3 Vassné dr. Figula Erika Éva
FR1324L Terepgyakorlat Terepgyakorlat 6 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Jeneiné Novák Erzsébet
FR1325L Esetmegbeszélő szeminárium Esetmegbeszelo szeminarium 6 Gyakorlati jegy 0 + 18 3 Jeneiné Novák Erzsébet
FR1327L Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. FR1226L 5 Gyakorlati jegy 3 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória