diplomás gazdaságvédelmi szakreferens

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
GV0101L Mikroökonómia Mikrookonomia 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Filep Gyula
GV0102L Makroökonómia Makrookonomia 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Filep Gyula
GV0103L Gazdasági jog Gazdasagi jog 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Nagy Andrea
GV0104L Vállalkozások gazdaságtana Vallalkozasok gazdasagtana 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Hegedűs László Zsigmond
GV0105L Pénzügyek Penzugyek 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Gyuricsku Kálmán
GV0106L Informatika Informatika 3 Vizsga 10 + 0 1 Nyilas József
GV0107L Számvitel alapjai Szamvitel alapjai 8 Vizsga 25 + 0 1 Dr. Kvancz József
GV0108L Menedzsment Menedzsment 3 Vizsga 10 + 0 1 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
GV0109L Európa tanulmányok Europa tanulmanyok 1 Vizsga 5 + 0 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
GV1101L Pénzügyi ellenőrzés I. Penzugyi ellenorzes I. GV0105L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Kvancz József
GV1102L Kontrollingrendszerek Kontrollingrendszerek GV0105L 4 Vizsga 20 + 0 2 Dr. Gyuricsku Kálmán
GV1103L Pénz- és tőkepiac Penz- es tokepiac GV0106L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Almásy Ljudmila
GV1104L Büntetőjog I. Buntetojog I. GV0103L 5 Vizsga 20 + 0 2 Dr. Nagy Andrea
GV1105L Büntetőeljárás rendszere I. Buntetoeljaras rendszere I. GV0108L 3 Vizsga 15 + 0 2 Dr. Nagy Andrea
GV1106L Kriminológia Kriminologia GV0103L 2 Vizsga 10 + 0 2 Vassné dr. Figula Erika
GV1107L Kriminalisztika, krimináltechnika Kriminalisztika, kriminaltechnika 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Schmercz István
GV1108L Igazságügyi pszichológia Igazsagugyi pszichologia 1 Vizsga 5 + 0 2 Dr. Schmercz István
GV1201L Pénzügyi ellenőrzés II. Penzugyi ellenorzes II. GV1101L 3 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Kvancz József
GV1204L Büntetőjog II. Buntetojog II. GV1104L 5 Vizsga 20 + 0 3 Dr. Nagy Andrea
GV1205L Büntetőeljárás rendszere II. Buntetoeljaras rendszere II. GV1105L 3 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Nagy Andrea
GV1207L Krimináltaktika Kriminaltaktika 3 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Schmercz István