agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AV1101L Szaktanácsadás alapjai Szaktanacsadas alapjai 5 Vizsga 2 + 1 1 Dr. Szabó Miklós
AV1102L Kommunikációs ismeretek Kommunikacios ismeretek 3

Gyakorlati jegy

0 + 2 1 Dr. Magyar Zoltán
AV1103L Alkalmazott informatika Alkalmazott informatika 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Kiss Zsolt Péter
AV1104L EU intézményrendszere és agrárpolitikája EU intezmenyrendszere es agrarpolitikaja 4

Vizsga

2 + 0 1 Dr. Szabó Miklós
AV1105L Agrárkörnyezet-gazdálkodás Agrarkornyezet-gazdalkodas 5

Vizsga

2 + 1 1 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
AV1106L Projekttervezés és fejlesztés Projekttervezes es fejlesztes 5 Vizsga 2 + 2 1 Dr. Szabó Miklós
AV1107L Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 2 Gyakorlati jegy 1 Dr. Szabó Béla
AV1201L Szaktanácsadás módszertana Szaktanacsadas modszertana AV1101L 5 Vizsga 2 + 1 2 Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter
AV1202L Szaktanácsadás és vidékfejlesztési inform Szaktanacsadas es videkfejlesztesi inform AV1103L 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Kiss Zsolt Péter
AV1203L Terület- és vidékfejlesztés Terulet- es videkfejlesztes 5 Nincs megadva 2 + 1 2 Dr. Szabó Miklós
AV1204L Vidékfejlesztés ökonómiája Videkfejlesztes okonomiaja 4

Vizsga

1 + 2 2 Kozmáné Petrilla Gréta
AV1205L Projekt menedzsment Projekt menedzsment AV1106L 4 Vizsga 1 + 2 2 Dr. Szabó Miklós
AV1206L Vidéki közösség és szervezetfejlesztés Videki kozosseg es szervezetfejlesztes 3

Vizsga

0 + 2 2 Kozmáné Petrilla Gréta
AV1207L Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. AV1107L 3 Gyakorlati jegy 2 Dr. Szabó Béla

agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök - "C" típusú tantárgyak (6 kredit választása kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
AV1001L Ökológiai állattartás Okologiai allattartas 3

Gyakorlati jegy

0 + 2 1 Dr. Forgó István
AV1002L Természetvédelem Termeszetvedelem 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Tóth Csilla
AV1003L Hulladék és melléktermék hasznosítás Hulladek es mellektermek hasznositas 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
AV1004L Falusi- és ökoturizmus Falusi- es okoturizmus 3

Gyakorlati jegy

0 + 1 2 Dr. Lenkey Gábor
AV1005L Tájrendezés Tajrendezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
AV1006L Ökológiai gazdálkodás Okologiai gazdalkodas 3 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Uri Zsuzsanna Edit