minőségirányítási szakmérnök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MIT1101L Matematikai statisztika I. Matematikai statisztika I. 2 Gyakorlati jegy 3 + 3 1 Dr. Dezső Gergely
MIT1102L Minőségmenedzsment rendszerek Minosegmenedzsment rendszerek 4 Vizsga 6 + 6 1 Dr. Szigeti Ferenc János
MIT1103L Minőségirányítás I. Minosegiranyitas I. 3 Vizsga 4 + 5 1 Dr. Szigeti Ferenc János
MIT1104L Szabványosítási és jogi ismeretek Szabvanyositasi es jogi ismeretek 2 Vizsga 3 + 3 1 Kósa Péter
MIT1105L Folyamattervezés Folyamattervezes 3 Gyakorlati jegy 4 + 5 1 Százvai Attila Zsolt
MIT1106L Informatika Informatika 3 Gyakorlati jegy 4 + 5 1 Dr. Ormos László
MIT1107L Humánmenedzsment Humanmenedzsment 2 Gyakorlati jegy 3 + 3 1 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
MIT1108L EU-ismeretek EU-ismeretek 2 Gyakorlati jegy 3 + 3 1 Dr. Rozgonyi Ibolya
MIT1109L Mérés és minőség-ellenőrzés I. Meres es minoseg-ellenorzes I. 3 Gyakorlati jegy 4 + 5 1 Kósa Péter
MIT1110L Karbantartás Karbantartas 3 Vizsga 4 + 5 1 Szegedi Attila
MIT1111L Termelési logisztika Termelesi logisztika 3 Gyakorlati jegy 4 + 5 1 Dr. Kerekes Benedek
MIT1201L Matematikai statisztika II. Matematikai statisztika II. MIT1101L 3 Vizsga 6 + 6 2 Dr. Dezső Gergely
MIT1202L Minőségirányítás II. Minosegiranyitas II. MIT1103L 4 Vizsga 6 + 6 2 Dr. Szigeti Ferenc János
MIT1203L Mérés és minőség-ellenőrzés II. Meres es minoseg-ellenorzes II. MIT1109L 4 Vizsga 6 + 6 2 Kósa Péter
MIT1204L Termék minőségtervezés és fejlesztés Termek minosegtervezes es fejlesztes MIT1105L 3 Gyakorlati jegy 6 + 6 2 Dr. Bodzás Sándor
MIT1205L Gyártási folyamatok szabályozása Gyartasi folyamatok szabalyozasa MIT1105L 3 Vizsga 6 + 6 2 Százvai Attila Zsolt
MIT1206L Gyártóeszközök minőségbiztosítása Gyartoeszkozok minosegbiztositasa MIT1105L 3 Gyakorlati jegy 4 + 5 2 Százvai Attila Zsolt
MIT1207L Technológiailag helyes tervezés Technologiailag helyes tervezes 3 Gyakorlati jegy 4 + 5 2 Dr. Berta Miklós
MIT1208L Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 3 + 3 2 Dr. Szigeti Ferenc János

minőségirányítási szakmérnök - Szabadon választható tantárgyak (2 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MIT1209L Autóipari beszállítók Autoipari beszallitok MIT1102L 2 Gyakorlati jegy 3 + 3 2 Szegedi Attila
MIT1211L Élelmiszerbiztonság Elelmiszerbiztonsag 2 Gyakorlati jegy 3 + 3 2 Dr. Simon László