környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KG1101L Agro-és hidrometeorológia Agro-es hidrometeorologia 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 1 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
KG1102L Földméréstan és térinformatika Foldmerestan es terinformatika 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 1 Barna Sándor
KG1103L Környezetjogi és szakigazgatási ismeretek Kornyezetjogi es szakigazgatasi ismeretek 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Vilmányi Zoltán
KG1104L Környezetgazdálkodás alapjai Kornyezetgazdalkodas alapjai 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Simon László
KG1105L Környezeti vállalatirányítás Kornyezeti vallalatiranyitas 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 1 Dr. Borda Jenő József
KG1106L Környezet-és vízgazdálkodási projekttervezés és- menedzsment Kornyezet-es vizgazdalkodasi projekttervezes es- menedzsment 3 Gyakorlati jegy 8 + 0 1 Virág Margit
KG1107L Környezet-és vízanalitika Kornyezet-es vizanalitika 3 Gyakorlati jegy 8 + 0 1 Dr. Vincze György
KG1108L Környezetvédelmi méréstechnika Kornyezetvedelmi merestechnika 3 Gyakorlati jegy 8 + 0 1 Dr. Beszeda Imre
KG1109L Vízgazdálkodás alapjai Vizgazdalkodas alapjai 4 Vizsga 12 + 0 1 Kovács Gyula
KG1110L Vízkészlet-vízgazdálkodás Vizkeszlet-vizgazdalkodas 3 Vizsga 10 + 0 1 Kovács Gyula
KG1201L Ár- és belvízvédelem Ar- es belvizvedelem KG1109L 3 Gyakorlati jegy 8 + 0 2 Dajka István
KG1202L Környezeti hatásvizsgálatok Kornyezeti hatasvizsgalatok KG1103L 2 Gyakorlati jegy 8 + 0 2 Barna Sándor
KG1203L Hulladékgazdálkodás Hulladekgazdalkodas KG1104L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
KG1204L Öntözéstechnika Ontozestechnika KG1101L 3 Vizsga 12 + 0 2 Dr. Ormos László
KG1205L Talajvédelem, melioráció, talajremediáció Talajvedelem, melioracio, talajremediacio KG1104L 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 2 Dr. Simon László
KG1206L Üzemi gyakorlat Uzemi gyakorlat KG1104L, KG1109L 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 2 Dr. Uri Zsuzsanna Edit
KG1207L Vízgazdálkodási létesítmények Vizgazdalkodasi letesitmenyek KG1109L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Szőllősi István Endre
KG1208L Vízvédelem, szennyvíztisztítás Vizvedelem, szennyviztisztitas KG1107L 3 Vizsga 12 + 0 2 Dr. Szőllősi István Endre
KG1209L Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 4 + 0 2 Dr. Simon László

környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök - Választható tantárgyak (2 kredit teljesítése kötelező)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
KG2001L Környezet és vízvédelmi monitoring* Kornyezet es vizvedelmi monitoring* 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 2 Dr. Vincze György
KG2002L Levegőtisztaság védelem* Levegotisztasag vedelem* 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 2 Dr. Lengyel Antal
KG2003L Vizes élőhely természetvédelme* Vizes elohely termeszetvedelme* 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 2 Dr. Tóth Csilla