iskolai sportkör tartására képzett szakember

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TS1119L Szabadidős sporttevékenységek oktatásának elmélete és módszertana Szabadidos sporttevekenysegek oktatasanak elmelete es modszertana 3

Gyakorlati jegy

0 + 6 1 Dr. Vajda Ildikó
TS1101L Medicinális alapismeretek Medicinalis alapismeretek 3 Vizsga 8 + 0 1 Dr. Olajos Judit
TS1103L Mozgástanulás és mozgásfejlődés Mozgastanulas es mozgasfejlodes 3 Vizsga 6 + 0 1 Dr. Vajda Ildikó
TS1104L Edzéselmélet Edzeselmelet 3

Vizsga

6 + 0 1 Dr. Vajda Ildikó
TS1106L Gimnasztika elmélete és módszertana Gimnasztika elmelete es modszertana 3 Vizsga 4 + 6 1 Pásztorné dr. Batta Klára
TS1107L Testnevelés tanítás és sportköri foglalkozás módszertana I. Testneveles tanitas es sportkori foglalkozas modszertana I. 2 Gyakorlati jegy 4 + 4 1 Seregi Ernő
TS1110L Testnevelés és népi játékok Testneveles es nepi jatekok 2

Gyakorlati jegy

0 + 8 1 Vajda Tamás Béla
TS1112L Sportjátékok alapjai I. /kosárlabda-labdarúgás/ Sportjatekok alapjai I. /kosarlabda-labdarugas/ 2 Gyakorlati jegy 2 + 8 1 Hegedüs Ferenc
TS1114L Atlétika oktatásának elmélete és módszertana Atletika oktatasanak elmelete es modszertana 3 Vizsga 4 + 8 1 Vas László
TS1115L Torna oktatásának elmélete és módszertana Torna oktatasanak elmelete es modszertana 3 Vizsga 4 + 8 1 Pásztorné dr. Batta Klára
TS1121L Sportköri szakmai gyakorlat I. Sportkori szakmai gyakorlat I. 3 Gyakorlati jegy 1 Seregi Ernő
TS1202L Egészségtudatos magatartás Egeszsegtudatos magatartas 3 Vizsga 6 + 0 2 Dr. Olajos Judit
TS1205L Sport, mint a nevelés eszköze (sportpedagógia, sportpszichológia) Sport, mint a neveles eszkoze (sportpedagogia, sportpszichologia) 2 Gyakorlati jegy 6 + 0 2 Pásztorné dr. Batta Klára
TS1208L Testnevelés tanítás és sportköri foglalkozás módszertana II. Testneveles tanitas es sportkori foglalkozas modszertana II. TS1107L 2 Vizsga 4 + 4 2 Seregi Ernő
TS1209L Zenés táncos mozgásformák (RG) Zenes tancos mozgasformak (RG) 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 2 Pásztorné dr. Batta Klára
TS1211L Zenés táncos mozgásformák (aerobik, néptánc,) Zenes tancos mozgasformak (aerobik, neptanc,) 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 2 Rajna Beatrix
TS1213L Sportjátékok alapjai II./röplabda-kézilabda/ Sportjatekok alapjai II./roplabda-kezilabda/ TS1112L 2 Vizsga 2 + 8 2 Hegedüs Ferenc
TS1216L Úszás oktatásának módszertana Uszas oktatasanak modszertana 3 Gyakorlati jegy 0 + 8 2 Dr. Vajda Ildikó
TS1217L Küzdősportok oktatásának elmélete és módszertana Kuzdosportok oktatasanak elmelete es modszertana 2

Gyakorlati jegy

0 + 8 2 Veress Gyula Antal
TS1218L Motoros képességek fejlesztésének elmélete és gyakorlata Motoros kepessegek fejlesztesenek elmelete es gyakorlata 2

Gyakorlati jegy

0 + 8 2 Dr. Vajda Ildikó
TS1220L Tartásjavító és koordinációt fejlesztő mozgásanyag elmélete és módszertana Tartasjavito es koordinaciot fejleszto mozgasanyag elmelete es modszertana 3 Gyakorlati jegy 2 + 4 2 Dr. Vajda Ildikó
TS1222L Sportköri szakmai gyakorlat II. Sportkori szakmai gyakorlat II. TS1121L 3 Gyakorlati jegy 2 Seregi Ernő
TS1223L Szakdolgozat Szakdolgozat 4 Gyakorlati jegy 2