fejlesztőpedagógus

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
FP1126L A fejlődés elméleti kérdései A fejlodes elmeleti kerdesei 4

Vizsga

12 + 0 1 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
FP1127L Életkorok pedagógiája Eletkorok pedagogiaja 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Márton Sára Katalin
FP1129L Kognitív pszichológia Kognitiv pszichologia 4 Vizsga 12 + 0 1 Jánvári Miriam Ivett
FP1130L Szakmai hatékonyság fejlesztése Szakmai hatekonysag fejlesztese 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 1 Vassné dr. Figula Erika Éva
FP1135L Problémás pedagógiai helyzetek elemzése Problemas pedagogiai helyzetek elemzese 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
FP1139L Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások. Prevenció és módszertan Tanulasi nehezsegek szurese, fejleszto eljarasok. Prevencio es modszertan 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Jeneiné Novák Erzsébet
FP1140L Komplex szűrések a fejlesztő pedagógus szolgálatában I. Komplex szuresek a fejleszto pedagogus szolgalataban I. 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 1 Vassné dr. Figula Erika Éva
FP1147L Pedagógiai és pszichológiai diagnosztika, a tanulói személyiség megismerése I. Pedagogiai es pszichologiai diagnosztika, a tanuloi szemelyiseg megismerese I. 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 1 Szatmári Ágnes
FP1154L Mentálhigiéné Mentalhigiene 2 Vizsga 6 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
FP1228L Személyiségfejlődési és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodesi es viselkedesi zavarok 4 Vizsga 12 + 0 2 Harsányiné Petneházi Ágnes
FP1231L Inkluzív nevelés-attitűdformálás Inkluziv neveles-attitudformalas 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
FP1233L Spontán érés támogatása, korai fejlesztés Spontan eres tamogatasa, korai fejlesztes 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
FP1234L Serdülőkori devianciák Serdulokori devianciak 2 Vizsga 6 + 0 2 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FP1236L Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés Egyeni banasmod, differencialt tanulasszervezes 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
FP1241L Komplex szűrések a fejlesztő pedagógus szolgálatában II. Komplex szuresek a fejleszto pedagogus szolgalataban II.

FP1140L

3

Gyakorlati jegy

0 + 9 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
FP1242L Játékpedagógia Jatekpedagogia 2 Vizsga 6 + 0 2 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
FP1248L Pedagógiai és pszichológiai diagnosztika, a tanulói személyiség megismerései II. Pedagogiai es pszichologiai diagnosztika, a tanuloi szemelyiseg megismeresei II. FP1147L 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 2 Szatmári Ágnes
FP1257L Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 5 Gyakorlati jegy 2 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FP1332L Kommunikációfejlesztés, konfliktuskezelés Kommunikaciofejlesztes, konfliktuskezeles 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 3 Vassné dr. Figula Erika Éva
FP1337L Tanulásmódszertan Tanulasmodszertan 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Jánvári Miriam Ivett
FP1338L A szövegértés, az olvasás, írás, helyesírás fejlesztése A szovegertes, az olvasas, iras, helyesiras fejlesztese 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Imre Rubenné dr.
FP1343L Fejlesztő játékok Fejleszto jatekok 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
FP1344L Fejlesztő program készítésének módszertana Fejleszto program keszitesenek modszertana 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FP1345L A fejlesztés alternatív megoldásai A fejlesztes alternativ megoldasai 2 Vizsga 6 + 0 3 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
FP1349L Iskolaelőkészítő fejlesztő tevékenység Iskolaelokeszito fejleszto tevekenyseg 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
FP1350L A mozgás- és beszédfejlesztés módszertana A mozgas- es beszedfejlesztes modszertana 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FP1358L Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. FP1257L 5 Gyakorlati jegy 3 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FP1446L Tehetségpszichológia, tehetséggondozás Tehetsegpszichologia, tehetseggondozas 3 Vizsga 9 + 0 4 Harsányiné Petneházi Ágnes
FP1451L A zene szerepe a fejlesztésben A zene szerepe a fejlesztesben 2 Gyakorlati jegy 0 + 6 4 Ferencziné dr. Ács Ildikó
FP1452L Alternatív terápiás lehetőségek I. – Viselkedésrendezés Alternativ terapias lehetosegek I. – Viselkedesrendezes 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 4 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
FP1453L Alternatív terápiás lehetőségek II. – Stresszkezelés Alternativ terapias lehetosegek II. – Stresszkezeles 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 4 Vassné dr. Figula Erika Éva
FP1455L Esetmegbeszélő szeminárium Esetmegbeszelo szeminarium 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Jeneiné Novák Erzsébet
FP1456L Terepgyakorlat Terepgyakorlat 6 Gyakorlati jegy 0 + 18 4 Jeneiné Novák Erzsébet
FP1459L Szakdolgozat III. Szakdolgozat III. FP1358L 5 Gyakorlati jegy 4 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória