inkluzív nevelés pedagógusa

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
IN1001L Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Pedagogiai es gyogypedagogiai pszichologiai alapismeretek 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
IN1002L Esélyegyenlőségi ismeretek Eselyegyenlosegi ismeretek 4

Vizsga

12 + 0 1 Bodnárné dr. Kis Katalin
IN1003L Együttnevelés Egyuttneveles 3 Vizsga 9 + 0 1 Dr. Pornói Imre
IN1010L Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Inkluziv neveles tantargypedagogiaja 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
IN1011L Mentálhigiéné Mentalhigiene 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
IN1012L Tanulási nehézségek - fejlesztő eljárások Tanulasi nehezsegek - fejleszto eljarasok 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 1 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
IN1013L Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Szemelyisegfejlodes es viselkedesi zavarok 3

Gyakorlati jegy

0 + 9 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
IN1014L Segítő rendszerek Segito rendszerek 2 Gyakorlati jegy 0 + 6 2 Dr. Pornói Imre
IN1015L Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 2
IN2010L Személyes hatékonyság fejlesztése Szemelyes hatekonysag fejlesztese 4

Minősített aláírás

0 + 12 1 Vassné dr. Figula Erika Éva
IN2011L Inkluzív nevelés - attitűdformálás Inkluziv neveles - attitudformalas

IN2010L

4

Minősített aláírás

0 + 12 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
IN2012L Kommunikáció- konfliktuskezelés Kommunikacio- konfliktuskezeles 4

Minősített aláírás

0 + 12 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
IN2013L Habilitáció-rehabilitáció Habilitacio-rehabilitacio 3

Minősített aláírás

0 + 9 2 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
IN2100L Gyermek szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése Gyermek szocialis es eletviteli kompetenciainak fejlesztese 4 Gyakorlati jegy 12 + 0 1 Dr. Margitics Ferenc
IN2101L Kooperatív technikák Kooperativ technikak 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 2 Dr. Márton Sára Katalin
IN2102L Iskolai siker - kudarc pszichológiai kérdései Iskolai siker - kudarc pszichologiai kerdesei 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
IN2103L Iskolai konfliktushelyzetek megoldása Iskolai konfliktushelyzetek megoldasa 3 Gyakorlati jegy 0 + 9 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika