munkavédelmi szakmérnök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MV1204L Zaj- és rezgésvédelem Zaj- es rezgesvedelem MV1102L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Dr. Horváth Róbert János
MV1404L Esettanulmány (üzemlátogatás) Esettanulmany (uzemlatogatas) MV1305L 4 Gyakorlati jegy 0 + 14 4 Tisza László
MV1101L Munkavédelem elméleti alapjai Munkavedelem elmeleti alapjai 3 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Mágori András
MV1306L Kockázatelemzés és értékelés Kockazatelemzes es ertekeles MV1108L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Mágori András
MV1403L Munkahigiéné és egészségfejlesztés Munkahigiene es egeszsegfejlesztes MV1102L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 4 Dr. Mágori András
MV1301L Foglalkozási ártalmak Foglalkozasi artalmak MV1205L 6 Vizsga 20 + 0 3 Dr. Mágori András
MV1107L Szabványosítás és minőségirányítás Szabvanyositas es minosegiranyitas 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Dr. Szigeti Ferenc János
MV1102L Munkaélettan Munkaelettan 3 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Mágori András
MV1103L Munkalélektan Munkalelektan 3 Vizsga 12 + 0 1 Szatmári Ágnes
MV1202L Világítástechnika Vilagitastechnika MV1102L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Dr. Beszeda Imre
MV1402L Foglalkozás-egészségügy Foglalkozas-egeszsegugy MV1102L 4 Vizsga 12 + 0 4 Dr. Mágori András
MV1104L Munkahelyi mentálhigiéné Munkahelyi mentalhigiene 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
MV1106L Vállalkozásmenedzsment Vallalkozasmenedzsment 3 Vizsga 10 + 0 1 Kozmáné Petrilla Gréta
MV1201L Villamosság biztonságtechnikája Villamossag biztonsagtechnikaja MV1108L 6 Vizsga 22 + 0 2 Tisza László
MV1203L Fűtés, szellőzés, klimatizálás Futes, szellozes, klimatizalas MV1102L 4 Vizsga 12 + 0 2 Sipos István
MV1405L Szakdolgozat Szakdolgozat 10 Gyakorlati jegy 0 + 16 4 Pappné Garai Anetta
MV1206L Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek Munkavedelmi jogi es eljarasi ismeretek MV1108L 6 Vizsga 24 + 0 2 Dr. Mádi Sarolta
MV1105L Szakmai kommunikáció, módszertan Szakmai kommunikacio, modszertan 3 Gyakorlati jegy 0 + 6 1 Pappné Garai Anetta
MV1205L Kémiai biztonság Kemiai biztonsag MV1102L 4 Vizsga 16 + 0 2 Dr. Jekő József
MV1109L Ergonómia Ergonomia 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Gönczi András
MV1302L Egyéni védőeszközök Egyeni vedoeszkozok MV1109L 4 Gyakorlati jegy 0 + 16 3 Hajzer Menyhért
MV1304L Technológiai folyamatok biztonsága Technologiai folyamatok biztonsaga MV1109L 6 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Sipos István
MV1305L Létesítés és létesítmények biztonsága Letesites es letesitmenyek biztonsaga MV1206L 6 Vizsga 20 + 0 3 Tisza László
MV1401L Logisztikai biztonság Logisztikai biztonsag MV1109L 6 Vizsga 24 + 0 4 Dr. Antal Tamás
MV1303L Gépek biztonsága Gepek biztonsaga MV1109L 5 Vizsga 20 + 0 3 Sipos István
MV1108L Tűzvédelmi ismeretek Tuzvedelmi ismeretek 4 Vizsga 12 + 0 1 Kocsis Antal

munkavédelmi szakmérnök - Választható tantárgyak (a mintatantervben szereplő 2-2 tárgy közül teljesítendő 1-1 tantárgy)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MV2403L Közlekedésbiztonság* Kozlekedesbiztonsag* 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Kemény Lajos
MV2404L Mezőgazdasági és élelmiszeripari biztonság* Mezogazdasagi es elelmiszeripari biztonsag* 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Kerekes Benedek
MV2402L Levegőtisztaság-védelem* Levegotisztasag-vedelem* 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Panyik Ágnes
MV2401L Környezetvédelmi méréstechnika* Kornyezetvedelmi merestechnika* 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Beszeda Imre