munkavédelmi

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MI1106L Vállalkozásmenedzsment Vallalkozasmenedzsment 3 Vizsga 10 + 0 1 Kozmáné Petrilla Gréta
MI1304L Technológiai folyamatok biztonsága Technologiai folyamatok biztonsaga MI1109L 6 Gyakorlati jegy 0 + 20 3 Sipos István
MI1203L Fűtés, szellőzés, klimatizálás Futes, szellozes, klimatizalas MI1102L 4 Vizsga 12 + 0 2 Sipos István
MI1101L Munkavédelem elméleti alapjai Munkavedelem elmeleti alapjai 3 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Mágori András
MI1401L Logisztikai biztonság Logisztikai biztonsag MI1109L 6 Vizsga 24 + 0 4 Dr. Antal Tamás
MI1206L Munkavédelmi jogi és eljárási ismeretek Munkavedelmi jogi es eljarasi ismeretek MI1108L 6 Vizsga 24 + 0 2 Dr. Mádi Sarolta
MI1303L Gépek biztonsága Gepek biztonsaga MI1109L 5 Vizsga 20 + 0 3 Sipos István
MI1402L Foglalkozás-egészségügy Foglalkozas-egeszsegugy MI1102L 4 Vizsga 12 + 0 4 Dr. Mágori András
MI1202L Világítástechnika Vilagitastechnika MI1102L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Dr. Beszeda Imre
MI1102L Munkaélettan Munkaelettan 3 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Mágori András
MI1302L Egyéni védőeszközök Egyeni vedoeszkozok MI1109L 4 Gyakorlati jegy 0 + 16 3 Hajzer Menyhért
MI1306L Kockázatelemzés és értékelés Kockazatelemzes es ertekeles MI1108L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 3 Dr. Mágori András
MI1104L Munkahelyi mentálhigiéné Munkahelyi mentalhigiene 4 Vizsga 12 + 0 1 Dr. Tarnóczi Richárd
MI1404L Esettanulmány (üzemlátogatás) Esettanulmany (uzemlatogatas) MI1305L 4 Gyakorlati jegy 0 + 14 4 Tisza László
MI1109L Ergonómia Ergonomia 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Gönczi András
MI1403L Munkahigiéné és egészségfejlesztés Munkahigiene es egeszsegfejlesztes MI1102L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 4 Dr. Mágori András
MI1405L Szakdolgozat Szakdolgozat 10 Gyakorlati jegy 0 + 16 4 Pappné Garai Anetta
MI1301L Foglalkozási ártalmak Foglalkozasi artalmak MI1205L 6 Vizsga 20 + 0 3 Dr. Mágori András
MI1103L Munkalélektan Munkalelektan 3 Vizsga 12 + 0 1 Szatmári Ágnes
MI1105L Szakmai kommunikáció, módszertan Szakmai kommunikacio, modszertan 3 Gyakorlati jegy 0 + 6 1 Pappné Garai Anetta
MI1107L Szabványosítás és minőségirányítás Szabvanyositas es minosegiranyitas 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Dr. Szigeti Ferenc János
MI1201L Villamosság biztonságtechnikája Villamossag biztonsagtechnikaja MI1108L 6 Vizsga 22 + 0 2 Tisza László
MI1204L Zaj- és rezgésvédelem Zaj- es rezgesvedelem MI1102L 4 Gyakorlati jegy 0 + 12 2 Dr. Horváth Róbert János
MI1205L Kémiai biztonság Kemiai biztonsag MI1102L 4 Vizsga 16 + 0 2 Dr. Jekő József
MI1305L Létesítés és létesítmények biztonsága Letesites es letesitmenyek biztonsaga MI1206L 6 Vizsga 20 + 0 3 Tisza László
MI1108L Tűzvédelmi ismeretek Tuzvedelmi ismeretek 4 Vizsga 12 + 0 1 Kocsis Antal

munkavédelmi - Választható tantárgyak (a mintatantervben szereplő 2-2 tárgy közül teljesítendő 1-1 tantárgy)

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
MI2401L Környezetvédelmi méréstechnika* Kornyezetvedelmi merestechnika* 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Beszeda Imre
MI2402L Levegőtisztaság-védelem* Levegotisztasag-vedelem* 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Panyik Ágnes
MI2403L Közlekedésbiztonság* Kozlekedesbiztonsag* 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Kemény Lajos
MI2404L Mezőgazdasági és élelmiszeripari biztonság* Mezogazdasagi es elelmiszeripari biztonsag* 2 Gyakorlati jegy 0 + 8 4 Dr. Kerekes Benedek