település- és területfejlesztési menedzsment

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
TT1101L Az EU intézményrendszere és politikái Az EU intezmenyrendszere es politikai 5 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Nagy Zsuzsanna
TT1102L Regionális gazdaságtan és politika Regionalis gazdasagtan es politika 5 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Grasseli Norbert
TT1103L Regionális elemzési módszerek és mérési technikák Regionalis elemzesi modszerek es meresi technikak 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Vass Róbert
TT1104L A terület, település- és vidékfejlesztés alapjai A terulet, telepules- es videkfejlesztes alapjai 5 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Tőkés Tibor
TT1105L A Kárpát-medence térszerkezete A Karpat-medence terszerkezete 5 Vizsga 2 + 0 1 Dr. Kókai Sándor
TT1106L Önkormányzati rendszerek Onkormanyzati rendszerek 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Dr. Koncz Imre
TT1107L Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 0 Gyakorlati jegy 0 + 2 1 Kósáné dr. Bilanics Ágnes
TT1201L A települési környezet védelme és fejlesztése A telepulesi kornyezet vedelme es fejlesztese 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Sütő László
TT1202L Urbanizáció- és településfejlesztés Urbanizacio- es telepulesfejlesztes 5 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Tömöri Mihály
TT1203L Projektmenedzsment és pályázatírás Projektmenedzsment es palyazatiras 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Dr. Nagy Zsuzsanna
TT1204L Területfejlesztés és desztinációmenedzsment Teruletfejlesztes es desztinaciomenedzsment 5 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Bácskainé dr. Pristyák Erika
TT1205L Helyi gazdaságfejlesztés Helyi gazdasagfejlesztes 5 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Grasseli Norbert
TT1206L Terület- és településmarketing Terulet- es telepulesmarketing 5 Vizsga 2 + 0 2 Dr. Szakál Zoltán Zsolt
TT1207L Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. TT1107L 0 Gyakorlati jegy 0 + 2 2 Kósáné dr. Bilanics Ágnes