személyi edző

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
PSE1227L Mentori gyakorlat Mentori gyakorlat 5 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Tóthné dr. Szűcs Éva
SE1001L Funkcionális anatómia és terhelésélettan Funkcionalis anatomia es terheleselettan 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Olajos Judit
SE1002L Sportegészségügy, sportsérülések, elsősegély Sportegeszsegugy, sportserulesek, elsosegely 2 Vizsga 6 + 0 1 Dr. Olajos Judit
SE1003L Személyi edzés vállalkozástana, marketing Szemelyi edzes vallalkozastana, marketing 3 Vizsga 8 + 0 1 Vas László
SE1004L Kommunikációs ismeretek Kommunikacios ismeretek 2 Gyakorlati jegy 0 + 6 1 Hegedüs Ferenc
SE1005L Fitness irányzatok elmélete Fitness iranyzatok elmelete 2 Vizsga 0 + 6 1 Pásztorné dr. Batta Klára
SE1006L A személyi edzés alapjai A szemelyi edzes alapjai 4

Vizsga

12 + 0 1 Dr. Vajda Ildikó
SE1007L Edzéselmélet Edzeselmelet 2

Vizsga

6 + 0 1 Dr. Vajda Ildikó
SE1008L Az erőedzés eszközrendszere Az eroedzes eszkozrendszere 3 Gyakorlati jegy 0 + 12 1 Regős József Géza
SE1009L Edzésprogram tervezés elmélete Edzesprogram tervezes elmelete 3

Vizsga

8 + 0 1 Dr. Vajda Ildikó
SE1010L A cardioedzés elmélete és pulzustan A cardioedzes elmelete es pulzustan 5

Vizsga

12 + 0 1 Major Zsuzsanna
SE1011L Testsúlyszabályozás, testformálás elmélete Testsulyszabalyozas, testformalas elmelete 4 Vizsga 8 + 0 2 Pásztorné dr. Batta Klára
SE1012L Dietetika, táplálkozástan Dietetika, taplalkozastan 4

Vizsga

8 + 0 2 Major Zsuzsanna
SE1013L Edzésprogram tervezés gyakorlata Edzesprogram tervezes gyakorlata

SE1009L

3

Gyakorlati jegy

0 + 8 2 Dr. Vajda Ildikó
SE1014L Személyi edző gyakorlati oktatás Szemelyi edzo gyakorlati oktatas SE1005L 4 Gyakorlati jegy 0 + 14 2 Regős József Géza
SE1015L Fitness irányzatok gyakorlata Fitness iranyzatok gyakorlata 2 Gyakorlati jegy 0 + 12 2
SE1016L Az egészség értelmezése és az életmód Az egeszseg ertelmezese es az eletmod 2 Vizsga 6 + 0 2 Pásztorné dr. Batta Klára
SE1017L Fitnessterápia gyakorlata Fitnessterapia gyakorlata 2

Gyakorlati jegy

0 + 8 2 Pásztorné dr. Batta Klára
SE1018L Szakdolgozat Szakdolgozat 10

Gyakorlati jegy

0 + 10 2 Dr. Vajda Ildikó