Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > A szakirányú továbbképzési szakok mintatantervei > roma társadalomismeret szakterületen pedagógus szakvizsga

roma társadalomismeret szakterületen pedagógus szakvizsga - A kötelező ismeretkör tantárgyai

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
UPX1101L Közigazgatási alapismeretek Kozigazgatasi alapismeretek 4

Vizsga

10 + 0 1 Dr. Márton Sára Katalin
UPX1102L A nevelési oktatási intézmény hatékonysága A nevelesi oktatasi intezmeny hatekonysaga 3

Vizsga

10 + 0 1 Dr. Márton Sára Katalin
UPX1103L Szakmai önismeret és önreflexió (tréning) Szakmai onismeret es onreflexio (trening) 3

Minősített aláírás

0 + 10 1 Vassné dr. Figula Erika Éva
UPX1104L Új módszerek, technikák a pedagógus tevékenységében Uj modszerek, technikak a pedagogus tevekenysegeben 3

Gyakorlati jegy

0 + 15 1 Dr. Márton Sára Katalin
UPX1105L Multikulturális nevelés Multikulturalis neveles 3

Gyakorlati jegy

0 + 10 1 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
UPX1106L Problémafeldolgozó műhelymunka - a nevelési-oktatási intémény, mint szervezet, szervezeti tanulás Problemafeldolgozo muhelymunka - a nevelesi-oktatasi intemeny, mint szervezet, szervezeti tanulas 4

Gyakorlati jegy

5 + 10 1 Dr. Márton Sára Katalin
UPX1107L Befogadó pedagógia: az integráció és szegregáció kérdései Befogado pedagogia: az integracio es szegregacio kerdesei 3

Gyakorlati jegy

5 + 5 1 Dr. Vincze Tamás András
UPX1108L A pedagógus, mint kutató A pedagogus, mint kutato 3

Gyakorlati jegy

0 + 10 1 Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet
UPX1109L Szabadon választható tantárgy: szakmai fejlődés a pedagógus pályán Szabadon valaszthato tantargy: szakmai fejlodes a pedagogus palyan 2

Gyakorlati jegy

0 + 10 1 Sebestyén Krisztina
UPX1210L Pedagógiai tervezés Pedagogiai tervezes 4

Gyakorlati jegy

10 + 5 2 Dr. Márton Sára Katalin
UPX1211L Különleges bánásmódot igénylő gyerekek pszichológiája Kulonleges banasmodot igenylo gyerekek pszichologiaja 4

Vizsga

10 + 0 2 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
UPX1212L Inkluzív nevelés - attitűdformálás (tréning) Inkluziv neveles - attitudformalas (trening) 3

Minősített aláírás

0 + 10 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
UPX1213L Egészségnevelés, prevenció, iskolapszichológia Egeszsegneveles, prevencio, iskolapszichologia 4

Gyakorlati jegy

0 + 10 2 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
UPX1214L Agresszió, erőszak, zaklatás Agresszio, eroszak, zaklatas 4

Gyakorlati jegy

0 + 10 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
UPX1215L Személyre szabott tanulástámogatás Szemelyre szabott tanulastamogatas 4

Gyakorlati jegy

0 + 10 2 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna
UPX1216L Problémafeldolgozó műhelymunka - konfliktuskezelés Problemafeldolgozo muhelymunka - konfliktuskezeles 4

Gyakorlati jegy

5 + 10 2 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
UPX1217L Szakdolgozat Szakdolgozat 10

Gyakorlati jegy

2 Dr. Márton Sára Katalin

roma társadalomismeret szakterületen pedagógus szakvizsga - Választáson alapuló ismeretkör

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
RP1101L Kisebbségek szociálpszichológiája Kisebbsegek szocialpszichologiaja 2 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Margitics Ferenc
RP1102L Multikulturalitás és az interetnikus kapcsolatok etikája Multikulturalitas es az interetnikus kapcsolatok etikaja 4 Vizsga 15 + 0 3 Dr. habil. Kiss Lajos András
RP1103L Romológiai alapismeretek (Népismeret – Társadalomismeret) Romologiai alapismeretek (Nepismeret – Tarsadalomismeret) 4 Vizsga 15 + 0 3 Dr. Jenei Terézia
RP1104L A cigányság a kulturális antropológiai kutatások tükrében A ciganysag a kulturalis antropologiai kutatasok tukreben 2

Vizsga

10 + 0 3 Dr. habil. Kiss Lajos András
RP1105L Bevezetés a romani (lovári) nyelv alapjaiba I. Bevezetes a romani (lovari) nyelv alapjaiba I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 3 Dr. Jenei Terézia
RP1107L Bevezetés a cigányság irodalmába I. (Népköltészet) Bevezetes a ciganysag irodalmaba I. (Nepkolteszet) 3 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Jenei Terézia
RP1115L Másság elfogadása -- attitűdformálás Massag elfogadasa -- attitudformalas 2 Minősített aláírás 10 + 0 3 Vassné dr. Figula Erika
RP1116L Iskolai gyakorlat/Terepgyakorlat I. Iskolai gyakorlat/Terepgyakorlat I. 5 Minősített aláírás 10 + 0 3 Dr. Jenei Terézia
RP1206L Bevezetés a romani (lovári) nyelv alapjaiba II. Bevezetes a romani (lovari) nyelv alapjaiba II. 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 4 Dr. Jenei Terézia
RP1208L Bevezetés a cigányság irodalmába I. (Műköltészet) Bevezetes a ciganysag irodalmaba I. (Mukolteszet) 3 Vizsga 10 + 0 4 Dr. Nagy Balázs
RP1209L Cigányok reprezentációja és önreprezentációja filmekben Ciganyok reprezentacioja es onreprezentacioja filmekben 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Dr. Nagy Balázs
RP1210L Cigány gyerekek családi és iskolai szocializációja Cigany gyerekek csaladi es iskolai szocializacioja 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Dr. Jenei Terézia
RP1211L Cigány tárgyi kultúra, cigány képzőművészet Cigany targyi kultura, cigany kepzomuveszet 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Sárréti Gergely
RP1212L A cigányság zenéjének alapjai A ciganysag zenejenek alapjai 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Juhász Erika
RP1213L Modellértékű cigány/roma oktatási programok Magyarországon Modellerteku cigany/roma oktatasi programok Magyarorszagon 3 Gyakorlati jegy 10 + 0 4 Bodnárné dr. Kiss Katalin
RP1214L Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Kommunikacios es konfliktuskezelesi trening 2 Minősített aláírás 10 + 0 4 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
RP1215L Iskolai gyakorlat/Terepgyakorlat II. Iskolai gyakorlat/Terepgyakorlat II. 5 Minősített aláírás 10 + 0 4 Bodnárné dr. Kiss Katalin