műszaki logisztikai szakmérnök

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
ML1101L Logisztikai alapismeretek és rendszerek Logisztikai alapismeretek es rendszerek 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Kerekes Benedek
ML1102L Környezettechnika Kornyezettechnika 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Szőllősi István Endre
ML1103L Logisztikai menedzsment Logisztikai menedzsment 4 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Kerekes Benedek
ML1104L Logisztika gépei és eszközei I. Logisztika gepei es eszkozei I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Antal Tamás
ML1105L Szállítmányozás I. Szallitmanyozas I. 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Kovács Zoltán
ML1106L Emberi erőforrás menedzsment Emberi eroforras menedzsment 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Szilágyi Barnabás
ML1107L Innovációs ismeretek Innovacios ismeretek 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Kerekes Benedek
ML1108L Minőségmenedzsment Minosegmenedzsment 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Dr. Szigeti Ferenc János
ML1109L Vállalkozási ismeretek Vallalkozasi ismeretek 3 Vizsga 10 + 0 1 Dr. Hegedűs László Zsigmond
ML1201L Logisztika gépei és eszközei II. Logisztika gepei es eszkozei II. ML1104L 4 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Antal Tamás
ML1202L Logisztikai tervezés I. Logisztikai tervezes I. ML1101L 4 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Antal Tamás
ML1203L Csomagolástechnika Csomagolastechnika ML1103L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Antal Tamás
ML1204L Raktározástechnika Raktarozastechnika ML1104L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Szőllősi István Endre
ML1205L Szállítmányozás II. Szallitmanyozas II. ML1105L 4 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Kovács Zoltán
ML1206L Pénzügyi ismeretek Penzugyi ismeretek ML1109L 4 Vizsga 10 + 0 2 Béresné dr. Mártha Bernadett
ML1207L Logisztikai informatika Logisztikai informatika ML1102L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Kiss Zsolt Péter
ML1208L Marketing ismeretek Marketing ismeretek ML1107L 3 Vizsga 10 + 0 2 Dr. Magyar Zoltán
ML1209L Szakdolgozat I. Szakdolgozat I. 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Kerekes Benedek
ML1301L Számviteli ismeretek Szamviteli ismeretek ML1206L 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Kvancz József
ML1302L Projektmenedzsment Projektmenedzsment ML1206L 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Kalmár Imre
ML1303L Térségi logisztikai rendszerek Tersegi logisztikai rendszerek ML1102L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Kerekes Benedek
ML1304L Termelési logisztika Termelesi logisztika ML1101L 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Kerekes Benedek
ML1305L Szállítástechnika Szallitastechnika ML1203L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Kovács Zoltán
ML1306L Logisztikai technológiák fejlesztése Logisztikai technologiak fejlesztese ML1103L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Kerekes Benedek
ML1307L Logisztikai tervezés II. Logisztikai tervezes II. ML1202L 4 Vizsga 10 + 0 3 Dr. Antal Tamás
ML1308L Szakdolgozat II. Szakdolgozat II. ML1209L 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Kerekes Benedek
ML1309L Alkalmazott statisztika* Alkalmazott statisztika* 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Kiss Zsolt Péter
ML1310L Élelmiszergazdasági logisztika* Elelmiszergazdasagi logisztika* 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Antal Tamás
ML1311L Közlekedéstechnológia* Kozlekedestechnologia* 2 Gyakorlati jegy 0 + 10 3 Dr. Sikolya László