csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató
CK1101L A serdülőkor és a fiatal felnőttkor fejlődéslélektana A serdulokor es a fiatal felnottkor fejlodeslelektana 3

Vizsga

12 + 0 1 Szatmári Ágnes
CK1102L A gyakorlatvezetés pedagógiai és neveléslélektani aspektusai A gyakorlatvezetes pedagogiai es neveleslelektani aspektusai 3

Vizsga

12 + 0 1 Dr. Márton Sára Katalin
CK1103L A munkahelyi szocializáció jellegzetes folyamatai A munkahelyi szocializacio jellegzetes folyamatai 4

Vizsga

16 + 0 1 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
CK1104L A kisgyermeknevelés szaktudományi ismeretei A kisgyermekneveles szaktudomanyi ismeretei 2

Vizsga

6 + 0 1 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
CK1105L A kisgyermeknevelés szakmódszertani ismeretei A kisgyermekneveles szakmodszertani ismeretei 2 Vizsga 6 + 0 1 Koszta Györgyné
CK1108L A korszerű módszertani felkészítés elvei és gyakorlata I. A bölcsődei gondozás A korszeru modszertani felkeszites elvei es gyakorlata I. A bolcsodei gondozas 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 1 Koszta Györgyné
CK1111L Kommunikáció és konfliktuskezelő tréning Kommunikacio es konfliktuskezelo trening 5 Gyakorlati jegy 0 + 18 1 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika
CK1112L A gyakorlatvezetői attitűdök formálása A gyakorlatvezetoi attitudok formalasa 6

Gyakorlati jegy

0 + 20 1 Vassné dr. Figula Erika Éva
CK1206L A multikulturalitás szociálpszichológiája és bölcsődei gyakorlata A multikulturalitas szocialpszichologiaja es bolcsodei gyakorlata 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 2 Jánvári Miriam Ivett
CK1207L Kutatásmódszertan Kutatasmodszertan 4

Gyakorlati jegy

0 + 15 2 Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin
CK1209L A korszerű módszertani felkészítés elvei és gyakorlata II. Korai fejlesztés: tanulás, mozgás A korszeru modszertani felkeszites elvei es gyakorlata II. Korai fejlesztes: tanulas, mozgas 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Dr. Tóthné Gacsályi Viktória
CK1210L A korszerű módszertani felkészítés elvei és gyakorlata III. Játék, mondóka, ének; vers,mese; alkotótevékenység, egyéb tevékenységek) A korszeru modszertani felkeszites elvei es gyakorlata III. Jatek, mondoka, enek; vers,mese; alkototevekenyseg, egyeb tevekenysegek) 3 Gyakorlati jegy 0 + 10 2 Koszta Györgyné
CK1213L A nevelési gyakorlatok vezetése, a hallgatói munka értékelése A nevelesi gyakorlatok vezetese, a hallgatoi munka ertekelese 5 Gyakorlati jegy 0 + 20 2 Dr. Márton Sára Katalin
CK1214L Esetmegbeszélés Esetmegbeszeles 4 Gyakorlati jegy 0 + 15 2 Szatmári Ágnes
CK1215L A szupervízió elmélete és gyakorlata A szupervizio elmelete es gyakorlata 4

Vizsga

15 + 0 2 Vassné dr. Figula Erika Éva
CK1216L Szakdolgozat Szakdolgozat 5 Gyakorlati jegy 2