Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Habilitáció-rehabilitáció

Tantárgy kódja

IN2013L

Tantárgy neve

Habilitáció-rehabilitáció

Kredit

3

Félévi követelmény

Minősített aláírás


Féléves órszám

0 + 9
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A hallgatókban alakuljanak ki azok a kompetenciák, melyekkel a különleges ellátást igénylő tanulókkal kapcsolatos pszichológiai, szociálpszichológiai jelenségeket fel tudják ismerni, ezután komplex, egységes habilitációjukat és rehabilitációjukat saját pedagógiai tevékenységeikkel segíteni és segíttetni tudják.


Cél angol

0


Tartalom

A habilitáció és rehabilitáció fogalma, a habilitáció és rehabilitáció területei a fogyatékos-ügyben. A habilitáció/rehabilitáció és a gyógypedagógiai tevékenység kapcsolata, célja, területei és színterei. Esélyegyenlőség, emberi és gyermeki jogok, a rehabilitációhoz való jog. Rehabilitációs szolgáltatások, mint állami kötelezettség, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány bemutatása. Habilitáció, rehabilitáció az iskolai nevelésben, rehabilitáció és prevenció összefüggései. Az iskolai habilitációs/rehabilitációs órák szerepe a fejlesztésben. A habilitációs/rehabilitációs foglalkozásokat vezetők kompetenciái. A pedagógus és a rehabilitációs foglalkozást vezető szakemberek együttműködésének fontossága, lehetőségei, kommunikációs formák. Team munka: a szülők bevonása a fejlesztésbe, érdekvédelmi szervezetek bemutatása. Rehabilitációs folyamatok I.: gyógypedagógiai rehabilitáció, avagy értelmileg akadályozottak rehabilitációja, látássérültek rehabilitációja. Rehabilitációs folyamatok II.: hallássérültek rehabilitációja, mozgássérültek rehabilitációja, beszédsérültek rehabilitációja. Rehabilitációs módszerek I.: Budapesti Korai Fejlesztő terápiás módszerei, Gézengúz Alapítvány módszerei, Dévény-módszer, HRG-fejlesztés. Rehabilitációs módszerek II.: Alapozó terápiák, Ayres-terápia, Affolter-terápia, Delacato-módszer, Sindelar-Zsoldos program, Frostig-terápia, Állat-asszisztált terápia.


Tartalom angol

0


Számonkérés

0


Számonkérés angol

0


Irodalom

0


Irodalom angol

0


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin