Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok

Tantárgy kódja

IN1013L

Tantárgy neve

Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy


Féléves órszám

0 + 9
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

Ismerjék meg a hallgatók az egészséges személyiségfejlődést akadályozó, károsító tényezőket; az iskoláskorban leggyakoribb viselkedési zavarok típusait, azok kialakulását és okait, leíró szinten. Szerezzenek tájékozottságot a prevenció és a korrekció intézményes lehetőségeiben. Ismereteik és tájékozottságuk alapozza meg az egyedi tanulói személyiség formálásához, a tanulói közösségek alakításához, a tanulási folyamat szervezéséhez és irányításához szükséges tanári kompetenciák kialakulását.


Cél angol

0


Tartalom

A viselkedési zavarok pszichológiai háttere, jelenségköre és genezise. Az egyéni sérülékenység kialakulása, biológiai és szociális-környezeti faktorai. A pszichés rendellenességek kialakulása és az életkori sajátosságok összefüggése. Életkori krízisek (Erikson) és azok pozitív illetve negatív kimenetele. Károsító társas-környezeti hatások a családban és az iskolában; nevelési hibák. Agresszív és regresszív típusú viselkedési zavarok. A biológiai alapfunkciók zavarai. Szorongásos rendellenességek; a teljesítményszorongás. A kognitív funkciók zavarai. A neurotikus struktúraképződés kezdetei, serdülőkori devianciák (szökés, csavargás, hazudozás, lopás...stb.).


Tartalom angol

0


Számonkérés

0


Számonkérés angol

0


Irodalom

0


Irodalom angol

0


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika Éva