Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Tanulási nehézségek - fejlesztő eljárások

Tantárgy kódja

IN1012L

Tantárgy neve

Tanulási nehézségek - fejlesztő eljárások

Kredit

3

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy


Féléves órszám

0 + 9
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A hallgatók ismerjék meg a tanulási nehézségek kritériumait, jellemzőit, és a diagnosztika, illetve a korrekció tartalmát, helyszíneit. Sajátítsák el a különböző súlyossági fokozatok közötti különbségtétel (tanulási akadályozottság, tanulási zavar, tanulási gyengeség, tanulási elmaradás) pedagógiai és pszichológiai ismérveit. Szerezzenek gyakorlati ismereteket a diagnosztika értelmezésében, az egyéni fejlesztési tervek készítésében és a fejlesztő tevékenységben.


Cél angol

0


Tartalom

A tanulási akadályozottság – zavar – nehézség – gyengeség – elmaradás fokozatainak ismérvei. Az ellátórendszerek, segítő, támogató szolgáltatások rendszere, kompetenciák megoszlása. A tanulási nehézséget mutató gyermekek szakszolgálati ellátása (nevelési tanácsadó). A nevelési tanácsadók munkája, szerepe, oktatási intézmény - nevelési tanácsadó kapcsolata. A tanulási nehézséget mutató gyermek jellemzői (személyiségjellemzők, szociális kapcsolatok, terhelhetőség, motivációk, kritikus elemi készségek, kulturális kötődések, értékorientációk, a családi és az oktatási intézmény miliője). Eltérő kognitív, mozgásos, érzékszervi, beszéd- pszichés fejlődésmenet. Az iskolaérettség. Folyamat megfigyelés és folyamatdiagnosztika. Prevenció a családban, az óvodában, az iskolában. Habilitás és rehabilitációs lehetőségek.


Tartalom angol

0


Számonkérés

0


Számonkérés angol

0


Irodalom

0


Irodalom angol

0


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin