Főoldal > 2017/18-as tanév képzési programja > Matematikai statisztika I.

Tantárgy kódja

MIT1101L

Tantárgy neve

Matematikai statisztika I.

Tantárgy angol neve

Mathematics and Statistics I.

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

3 + 3
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Dezső Gergely